ساعت:

18:16

تاریخ:

7 بهمن 1401

شهرداری شیروان

بازدید و دیدار مردمی شهردار شیروان

بازدید و دیدار مردمی شهردار شیروان

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان  ، صبح امروز سه شنبه دکتر شاهرخی شهردار شیروان از مناطق مختلف شهر و به مشکلات شهروندان از نزدیک پاسخ داد و دستورات لازم را صادر نمود .