ساعت:

8:24 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازدید کمیته نظارت استان از پروژه های شاخص شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهر داری شیروان :صبح دیروز 93/12/12کمیته نظارت استان از پروژه های شاخص شهرداری شیروان بازدید کردند.

 

در این باز دید که صبح دیروز انجام شد رجائی مسئول عمران شهرداری شیروان گفت :کمیته نظارت استان فقط از پروژههای شاخص شهرداری بازدید کردنند که عبارتند از پارکینگ طبقاتی واقع در حاشیه میدان مرکزی شهر و در هشت طبقه 4طبقه پارکینگ 4طبقه تجاری وی ادامه داد این مجتمع 20درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در صورت بهربرداری می تواند تا حد زیادی در کاهش حجم ترافیکی موثر باشد پروژه ای پل شهید پارسا دیگر پروژه شاخص شهرداری بود که مورد بازدید کمیته نظارت استان قرارگرفت.

 

رجائی ادامه داد عملیات ساخت این پروژه نیز 60در صد پیشرفت فیزیکی داشته که در صورت تامین اعتبار در بهمن ماه سال آیند به بهربرداری خواهد رسید که در صورت به بهر برداری رسیدن این پل می تواند در انتقال حجم ترافیکی از مرکز شهر به بخش فرعی شهر موثر واقع شود کتابخانه مرکزی شهر نیز که در پارک کوثر عملیات ساخت آن آغاز شده و هم اکنون 65در صد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبار در بهمن ماه سال آینده افتتاح خواهد شد.

 

آخرین پروژهای بود که مورد بازدید قرار گرفت ابوذر رجائی مسئول عمران شهرداری شیروان از تدابیر ویژه این واحد برای اجرای پروزه های جدید در سال آیند خبر داد و گفت واحد عمران شهرداری شیروان با تمام توان آماده خدمت رسانی در جهت عمران و آبادانی شهر می باشد.