ساعت:

4:37 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازگشایی تقاطع خیابان سعدی – آزادی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جعفر حیدری “مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” با بیان ا بیان اینکه ارتقاء کارآمد طرح های ترافیکی از جمله راهکارهای موثر برای کنترل ترافیک شهری است گفت: تدوین وطراحی این برنامه ها به ویژه در مناطقی که بار ترافیکی بالایی دارد بسیار ضروری است.


 

حیدری در همین راستا از بازگشایی تقاطع خیابان سعدی آزادی با نصب چراغ فرماندهی خبر داد. این معبر در جهت روان سازی ترافیک محل یاد شده به دلیل تردد بالای وسایل نقلیه دورن شهری و برون شهری(حومه) بازگشایی شد.