ساعت:

4:48 ق.ظ

تاریخ:

3 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

باز آرایی فضای سبز و کاشت گل

یکی از مولفه های مهم یک شهر سالم و توسعه یافته استاندارد بودن سرانه فضای سبز شهروندان و میزان و کیفیت فضای سبز شهری است ، به همین دلیل واحد فضای سبز شهرداری شیروان تلاش می کند ضمن گسترش فضای سبز شهر با نگهداری بهینه و باز آرایی به هنگام این فضا از یک سو سیما و منظر شهر را در نگاه شما شهروندان زیبا و شکوهمند سازد و از سوی دیگر به استانداردهای جهانی نزدیک و نزدیکتر شود
این واحد در همین راستا روز گذشته در بوستان شهدا اقدام به پابیل باغچه ها و علف زنی و آرایش چمن ها در محوطه گل کاری پرداخت و در سازمان حمل و نقل در گلدانها به کاشت گل پرداخت .

و همچنین امروز اقدام به رنگ آمیزی باغچه های خیابان سعدی ، پابیل باغچه های بلوار امام رضا (ع) ، پرداخت .