ساعت:

8:39 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

با تلاش به موقع پرسنل آتش نشانی شیروان آتش سوزی در روستای حسین آباد به موقع مهار شد

با تلاش به موقع پرسنل آتش نشانی شیروان آتش سوزی در روستای حسین آباد به موقع مهار شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، از آتش سوزی 1500 پرس گندم که در روستای حسین آباد دچار آتش سوزی شده بود، به موقع مهار و از سرایت آتش به مابقی پرس های گندم جلوگیری کردند .