ساعت:

10:42

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

با حضور رییس پارلمان شهری و شهردار شیروان برگزار شد : مرحله دوم رزمایش بزرگ پدافند غیر عامل با محوریت خود حفاظتی در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر دیروز چهارشنبه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل ، رزمایش بزرگی با محوریت خود حفاظتی در شهرداری شیروان برگزار شد

این گزارش حاکی است ، در این رزمایش علاوه بر محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان ، اعضای پارلمان شهری ، معاونان ، رئیسان سازمان ها و مسئولان واحدها و کارکنان شهرداری حضور داشتند

طی این رزمایش که ساعت ها به طول انجامید رییس شورای اسلامی شهر و شهردار و دیگر اعضای این شورا با بازدید از کلیه سازمانها و واحدهای شهرداری میزان آمادگی کارکنان این شهرداری را جهت خود حفاظتی در برابر وقوع بحران های فرضی و چگونگی مواجهه آنها با این بحران ها را ، مورد ارزیابی قرار دادند.

شایان گفتن است : این رزمایش با شعار « پدافند مردم محور ، ایران قوی و آماده برگزار گردید.