ساعت:

3:31 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

با کاشت افزون بر یک میلیون گل ، شهرداری شیروان به استقبال نوروز رفت.

با کاشت افزون بر یک میلیون گل ، شهرداری شیروان به استقبال نوروز رفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، دکتر شاهرخی شهردار شیروان از کاشت افزون بر یک میلیون انواع گل در آستانه نوروز باستانی در این شهر خبر داد.

وی افزود : به منظور روحیه طراوت و شادابی و جلوه منظر شهری برای زائرین و مردم این شهرستان به همت پرسنل فضای سبز شهرداری شیروان ، افزون بر یک میلیون انواع گل در سطح میادین ، بلوارها و پارک های این شهر کاشته می شود.