ساعت:

4:30 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

برای اولین بار اتفاق افتاد : تقدیر بانوان شاغل از مدیریت ارشد یک اداره

در پی اقدام مهندس احمدی و انتصاب تنی چند از بانوان شاغل در شهرداری شیروان به عنوان معاون شهردار و مسئول برخی واحدها که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری این شهر انجام شد، امروز بانوان شهرداری به این اقدام پاسخ داده و با اهدای لوحی از ایشان برای اولین بار از مدیریت ارشد یک اداره تجلیل کردند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، امروز جمعی از بانوان شاغل در شهرداری شیروان طی دیدار با مهندس احمدی با اهدای لوحی با امضای بانوان شاغل در این شهرداری و همچنین سبد گلی از ایشان تجلیل کردند

این گزارش حاکی است خانم اصغری معاون شهرسازی شهرداری و برخی از بانوان شاغل در شهرداری طی دیداری که آقای محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر شیروان هم حضور داشتند با اهدای این لوح و سبد گل از مهندس احمدی بخاطر بهره مندی از ظرفیت بانوان شهرداری و توجه عمیق ایشان به امور خانوادگی آنان تقدیر و تشکر کردند

۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰