ساعت:

9:13 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

برگزاری دوره آموزشی مقررات حمل و نقل درون شهری و حومه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ در ادامه برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی هدف برای مدیران و کارکنان شهرداری، دوره آموزشی مقررات حمل و نقل درون شهری و حومه در محل خانه فرهنگ شهرداری برگزار شد.

 

عبدالرضا نورانی مقدم” مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان” گفت: دوره آموزشی مقررات حمل و نقل درون شهری و حومه با حضور مدیرعامل و کارکنان سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه، مسئول واحد ترافیک و سایر کارکنان شهرداری اعم از واحدهای حقوقی، اداری و … در محل خانه فرهنگ شهرداری در تاریخ نهم شهریور 93 برگزار گردید.


 

 

 

وی افزود: عبدالرضا عباس زاده، تدریس دوره مزبور و کارگاه های هدف در تبیین قوانین را بر عهده دارد.