ساعت:

4:29 ق.ظ

تاریخ:

3 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

برگزاری مراسم روز حمل و نقل با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از رانندگان ناوگان حمل و نقل با محوریت تجلیل از رانندگان نمونه