ساعت:

3:31 ق.ظ

تاریخ:

12 مهر 1402

شهرداری شیروان

برگزاری مراسم روز حمل و نقل با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از رانندگان ناوگان حمل و نقل با محوریت تجلیل از رانندگان نمونه