ساعت:

8:43 ب.ظ

تاریخ:

1 مهر 1402

شهرداری شیروان

برگزاری کارگاه های آموزشی کسب و کار در شیروان به همت شهرداری شیروان

برگزاری کارگاه های آموزشی کسب و کار در شیروان به همت شهرداری شیروان

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، به همت اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیروان ، یک کارگاه آموزشی کسب و کار به مدت دو روز با شرکت 17 نفر از خواهران و برادران در محل این اداره برگزار شد.

در این دوره شرکت کنندگان آموزش های مرتبط را توسط استاد محسن نیکخواه فرا گرفتند.