ساعت:

09:27

تاریخ:

27 مهر 1400

شهرداری شیروان

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و اجتماعی مجازی شهرداری شیروان تجلیل شدند (2)

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و اجتماعی مجازی شهرداری شیروان تجلیل شدند

در آیینی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان که در محل دفتر شورا برگزار شد ، از برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری و اجتماعی در زمینه های سردار دلها ، گلخانه خانگی و بیانیه گام دوم انقلاب تقدیر و هدایایی اهدا شد.