ساعت:

15:14

تاریخ:

6 آذر 1401

شهرداری شیروان

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و اجتماعی مجازی شهرداری شیروان تجلیل شدند

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و اجتماعی مجازی شهرداری شیروان تجلیل شدند

در آیینی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان که در محل دفتر شورا برگزار شد ، از برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری و اجتماعی در زمینه های سردار دلها ، گلخانه خانگی و بیانیه گام دوم انقلاب تقدیر و هدایایی اهدا شد.