ساعت:

8:35 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

بمناسبت عید سعید قربان 80 گوسفند در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شرعی رایگان انجام گرفت.

بمناسبت عید سعید قربان 80 گوسفند در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شرعی رایگان انجام گرفت.


به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

به گفته مجید حاجی زاده ناظر شرعی کشتارگاه شهرداری شیروان بمناسبت عید سعید قربان 80 گوسفند در این کشتارگاه ذبح شرعی رایگان انجام گرفت.