ساعت:

5:32 ب.ظ

تاریخ:

24 خرداد 1403

شهرداری شیروان

بنام خداوند علم وقلم؛ که هستی ببخشید از مُلکِ عَدم


شهرداري و مشاركت شهروندان دو ركن اساسي سيستم مديريت شهري در تحقق بخشيدن به اصول برنامه ريزي شهري(زيبايي، سلامت، آسايش و امنيت) به شمار مي آيند و در توسعه و پيشبرد اهداف اقتصادي در شهرها جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده اند. اینجانب بعنوان خادم مردم در شهر شیروان بر این باورم که مدیر شهر و مدیریت شهری باید بداند که خودش نباید هیچ دغدغه‌ای داشته باشد و دغدغه مدیریت شهری باید دغدغه مردم باشد. لذا قبل از اینکه از مردم انتظار داشته باشیم که مسئولیت های خود را انجام دهند، باید حق آن‌ها را متبلور سازیم و آن گاه که دانستیم که مردم حق خود را می شناسند، می توانیم جایگاه مطالبه حق مردم را بشناسیم و یقیناً مردم وقتی حق خود را شناختند، حتماً وظیفه شناس می‌شوند و می‌دانند که باید مسئولیت خود را انجام دهند. از طرفی مشاركت را وسيله اي براي رشد آگاهي هاي اجتماعي و تشويق پيشگامي در فعاليتهاي محلي به شمار مي آوریم و هدف اين است كه ساختار تصميم گيري محلي و مدیریت شهری، بايد مداخله مردم را در موضوعاتي كه مستقيماً با نيازهاي آنان مرتبط است، تشويق و تسهيل كند. همچنين شهرداري سازماني است حقوقي، محلي، عمومی عام المنفعه و مستقل كه در محدوده شهر براي رفع نيازهاي عمراني، رفاهي و خدماتي مردم شهر كه جنبه محلي دارد، تشكيل گردیده و منظور آن است كه امور با مشاركت شهروندان حل و فصل شود. معنی این مهم آن است که مشارکت حادث می شود و بنابراین باید توجه داشت که مشارکت یک امر ذاتی نیست، بلکه باید برای آن بسترسازی کنیم. اگر مشارکت باشد، اعتماد را به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی به دست می‌آوریم. اگر اعتماد در جامعه‌ای برقرار شد، این جامعه محکوم به پیشرفت و ارتقای سطح زندگی خواهد شد

نقش و جايگاه مشاركت مردم در امور شهر به عنوان مبحثي نوين در سيستم مديريت شهري و شهرداري ها است كه بواسطه آن رسالت مدیریت شهری با تكيه بر ظرفيت هاي مردم و شهرداري ها محقق مي گردد و این مؤلفه حائز ذکر است که بدون همكاري و مشاركت شهروندان در اداره امور شهر، شهرداري ها موقعيت چنداني در دستيابي به اهداف خود نخواهند داشت و از آنجا كه بار اصلي تأمين هزينه هاي شهرداري بر دوش شهروندان است، پس آگاهي مردم از برنامه ها و مشاهده بهبودها و تسهيلات، تضمين كننده مشاركت همه جانبه آن برقراری عدالت اجتماعی می باشد.

لذا بر آن هستیم که به مددالهی، مطابق با منویات مقام معظم رهبری، فصل الخطاب قراردادن قانون، پشتوانه شورای اسلامی شهر شیروان و جمیع خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی اعم از شهر، شهرستان، استان و کشور در عمران و آبادانی شهر شیروان با همت والا و مشارکت شهروندان و جلب دیدگاه های صاحبان نظر، ثابت قدم، گام برداریم. ان شاءالله.

                                                   جعفر بورنگ شهردار شیروان