ساعت:

5:58 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

بهره برداری پایش تصویری ترافیکی( پلاک خوان ) با مشارکت پلیس راهور در معابر اصلی سطح شهر