ساعت:

1:06 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی انجام شد : حضور اعضای پارلمان شهری در کتابخانه عمومی شیروان

رییس شورای اسلامی شهر شیروان ، ضمن گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی از حمایت این شورا از هر اقدامی که به تبلیغ و ترویج کتابخوانی منجر شود سخن گفت
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی محمدزاده قانعی رییس پارلمان شهری همراه با جواد اسماعیل زاده نایب رییس و مهدی حسنی و عقیل آریانفرد از دیگر اعضای این پارلمان با حضور در کتابخانه عمومی شیروان هفته کتاب و کتابخوانی را ارج نهادند

در این دیدار محمدزاده قانعی در سخنانی با اشاره به اهمیت کتاب و مطالعه در ارتقای فرهنگ عمومی گفت : بی تردید یکی از مولفه های یک شهر سالم بالا بودن فرهنگ عمومی است ، که یکی از راهکارهای این ارتقا هم کتاب و کتابخوانی می باشد و به همین جهت شورای اسلامی شهر شیروان از هر اقدامی که منجر شود کتاب و کتابخوانی ترویج و تبلیغ گردد ، حمایت خواهد کرد
این گزارش می افزاید در پایان ، آقای روشن مدیر نهاد کتابخانه های عمومی شیروان با اهدای یک جلد کتاب به اعضای پارلمان شهری از حضور آنها در این کتابخانه تقدیر کرد