ساعت:

2:41 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

به پیشنهاد شهردار شیروان : پنج فرصت سرمایه گذاری شهرداری شیروان با مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر مصوب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان، صبح امروز، اولین جلسه پنج طرح زود بازده سرمایه گذاری شهرداری شیروان با سرمایه گذار بخش خصوصی برگزار گردید

?در این جلسه سرمایه گذار، هدف از سرمایه گذاری در این طرح ها را، حمایت های شهردار و شورای اسلامی شهر از سرمایه گذاران، توسعه شهر شیروان دانست و درآمدزایی را در اولیت دوم خود بیان‌کرد.

? لازم به ذکر است به پیشنهاد مهندس احمدی شهردار شیروان و با تایید کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر، پنج فرصت سرمایه گذاری با مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال مصوب گردید

? گفتنی است پس از این جلسه از زمین های واقع در کمربندی خاتم ، شیرکوه و زمین مجاور پارک فرهنگ توسط شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و ۲ سرمایه گذار بازدیدی صورت گرفت

? ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱