ساعت:

5:38 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

بودجه سیصد میلیارد ریالی سال 94 شهرداری شیروان روی میز شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: “جعفر بورنگ” شهردار شیروان لایحه پیشنهادی بودجه سال 1394 در مورخه 1393/10/30 تقدیم شورای اسلامی شهر نمودند.

این لایحه در مورخه 1393/10/30 از سوی “جعفر بورنگ” شهردار شیروان تقدیم شورای اسلامی شهر گردید.

 


 

“جعفر بورنگ” شهردار شیروان گفت: این لایحه بالغ بر 300/000/000/000 ریال می باشد، که منابع درآمدی از محل عوارض ،کمک های دولت و سایر درآمدهای عمومـــی شهر را شامل می باشد و به منظور اداره شهر در سال 94 پیش بینی شده است.از ویژگیهای این بودجه واقعی بودن منابع درآمدی و هزینه ای و همچنین بودجه اختصاصی سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان می باشد که بالغ بر بیست و دو میلیارد ریال بوده و در بخشی از بودجه شهرداری پیش بینی شده است.

 

وی در ادامه از شهروندان خواست تا با پرداخت به موقع عوارضات شهرداري در عمران و آباداني شهر مشاركت داشته باشند.

شهردار شیروان تصریح کرد: امیدواریم اعضای محترم شورا، با دقت و حسن نظر لایحه تقدیمی را بررسی نموده و به تصویب برسانند.


“محمد محمدزاده قانعی” رییس شورای شهر شیروان نیز در این جلسه با تقدیر و تشکر از تدوین لایحه بودجه توسط شهرداری و ارائه آن به شورای شهر در محدوده زمانی مقرر، گفت: اعضای محترم شورا انشاا…این لایحه و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار خواهند داد و پس از تایید نهایی به شهرداری ابلاغ خواهند نمود.