ساعت:

01:58

تاریخ:

29 دی 1400

شهرداری شیروان

بیانیه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و پرسنل شهرداری شیروان در محکومیت توهین به پیامبر اسلام (ص) توسط دولت فرانسه (2)