ساعت:

10:09 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

تاکید شهردار شیروان بر واقعی بودن بودجه این دستگاه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، عصر امروز مهندس احمدی طی نشستی با حضور آقای محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر ، سرایدار معاون توسعه مدیریت و منابع مالی و آقایان عبدالهی و عمادی مشاوران مالی شهرداری شیروان ، چگونگی تنظیم بودجه سال آینده این دستگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

ایشان در این نشست با تاکید بر ضرورت تدوین واقعی بودجه خاطر نشان کرد : افزایش بودجه سال آتی جهت تداوم توسعه و ارائه خدمات بسیار مهم است اما مهم تر از آن این است که تلاش کنیم این افرایش بر مبنای ایجاد سرمایه پایدار باشد تا برای عمران و آبادانی شهر مجبور نباشیم فقط به مردم شریف و نجیب شیروان اتکا کنیم