ساعت:

6:26 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

تبریک اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :اعضای شورای شهر و شهردار شیروان مراتب تبریک و گرامیداشت خود را به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ،ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شیروان و ریاست اداره صنعت،معدن و تجارت ابلاغ نمودند.

 

عظیمی”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان “گفت:

نظر به انتصاب ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شیروان و روز دهم تیر ماه روز صنعت و معدن ،اعضای شورای اسلامی شهر شیروان و جعفر بورنگ “شهردار شیروان” مراتب تبریک خود را به قادری مقدم و ابراهیم زاده اعلام و روز صنعت و معدن را به اکبری تبریک گفتند.

در این پیام از خدمات ریاست سابق دانشگاه آزاد اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک نیز تشکر شد و برای تعالی خادمین نظام مقدس آرزوی سربلندی گردید