ساعت:

5:08 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

تجلیل از کارگری که اقامه نماز را از یاد نبرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، چندی پیش در فضای مجازی عکسی انتشار یافت در رابطه با نماز خواندن یکی از کارگران واحد فضای سبز این شهرداری در میان یک بلوار که بازتاب گسترده ای یافت و از سوی مردم بشدت تحسین شد.

پس از آن و روز پنجشنبه توسط محمد محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان از این کارگر شریف به نام محمد جهاندیده تجلیل به عمل امد