ساعت:

09:08

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

تجلیل جمعی از مالکین و کسبه ورودی غربی شیروان از مهندس احمدی شهردار شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، صبح امروز ، جمعی از مالکین و کسبه ورودی غربی شیروان در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان حضور یافته و با وی به گفت و گو پرداختند.

🔹 گفتنی است ، در این دیدار که آقای محمد محمدزاده قانعی و مهندس الهی معاون فنی و زیربنایی شهرداری شیروان نیز حضور داشتند، به پاس زحمات اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان در اجرای طرح ورودی غربی شهر ، توسط این کسبه تقدیر صورت گرفت

🔻 در متنی از این تقدیر نامه آمده است ،بدینوسیله از زحمات بی شائبه جنابعالی ، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان اداره عمران شهرداری شیروان در خصوص اجرای طرح ورودی غرب شهر بعد از میدان امام علی (ع) بسمت بجنورد آغاز گردیده ، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم

📆 ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۰