ساعت:

6:01 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

تشریح عملکرد فعالیتهای عمرانی نیمه نخست(1397) شهرداری شیروان

 

شاهرخ شاهرخی در گفت و گو روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروانعملکرد شش ماهه اول امسال واحد عمران این شهرداری را اینگونه بیان کرد :

در حال حاضر شش پروژه عمرانی ، خدماتی ، تجاری ، ورزشی ، بانوان ، آسفالت و …در حال اجراء می باشد که شامل پروژه پیاده روسلامت است که این طرح از سال 97 آغاز و تاکنون از پیشرفت فیزیکی 20 درصدی برخوردار و برای تکمیل آن نیاز به 1132 میلیون ریال می باشد ، تکمیل مغازه های تجاری حاشیه کمربندی از دیگر پروژه هایی است که از پیشرفت 90 درصدی برخوردار و برای تکمیل آن 1400 میلیون ریال اعتبار لازم وساماندهی ورودی غربی شهر از پیشرفت فیزیکی 7 درصد برخوردار و نیاز به 7500 میلیون ریال اعتبار لازم می باشد ، برای تکمیل پارک سالمند نیاز به 151 میلیون ریال اعتبار مورد لزوم است که از پیشرفت فیزیکی 80 درصد بهرمند می باشد.

پیاده رو سازی و جدول گذاری ،آسفالت معابر پارک آبی از مهمترین طرح های دیگر واحد عمران شهرداری شیروان که به ترتیب از 50، 60 ، 90 درصد بهره مند هستند و برای تکمیل پروژه های ذکر شده به ترتیب 24000 میلیون ریال ، 75000 میلیون ریال ، 8000 میلیون ریال بودجه مورد نیاز است شاهرخ شاهرخی دیگر فعالیتهای عمرانی این واحد را در بخش فرآورده های بتنی تولید جدول ، دال ، پازل و پایه ستون به تعداد 155016 در ابعاد مختلف پرداخت وی اضافه کرد در این مدت در 171 منطقه شیروان 6248 عدد جدول و 11137 متر مربع پیاده رو سازی صورت گرفته است .

 

شهردار شیروان : از اعزام اکیب زیرسازی ، بیس ، تسطیح در 98 منطقه شهر با 596550 متر مربع با همکاری واحد های مختلف شهرداری شیروان خبر داد شاهرخ شاهرخی از روکش 7203 تن آسفالت در هشت منطقه و لکه گیری 67840 متر مربع با 1277 تن آسفالت را از دیگر فعالیت های عمرانی برشمرد