ساعت:

5:31 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

تشریح عملکرد 3 ماهه سوم واحد عمران شهرداری شیروان

تشریح عملکرد 3 ماهه سوم  واحد عمران شهرداری شیروان

مهدی اسعدی مسئول واحد عمران شهرداری شیروان ، در تشریح عملکرد سه ماهه سوم سال جاری افزود : در این مدت   3173 تن آسفالت توسط کارخانه آسفالت شهرداری شیروان برای پروژه های عمرانی در سطح شهر تولید شده است.

وی از روکش آسفالت ، زیرسازی ، لکه گیری 72 منطقه با 26548 متر مربع و 3318 تن تناژ روکش و لکه گیری ، کنده کاری در 25 متر ، جابجایی 3058 سرویس مصالح ساختمانی با 180700 متر مربع در 54 منطقه زیرسازی ، کنده کاری ، بیس ، تسطیح ، جابجایی مصالح ، تولید     3173  آسفالت ، 4700 متر مکعب ماسه شسته ، 12000 متر مکعب ماسه شکسته ،8000 متر مربع گراویه  ، تولید 61 متر طول دال ، تولید 9800 عدد جدول ، 142710 عدد پازل ، 1000 متر مکعب قلوه سنگ ، 2000 متر مکعب بیس ، بنایی در 121 منطقه ، جدول گزاری 2420 متر ، صفحه گذاری ، باتوم گذاری42 عدد ، پیادهرو سازی 3523 متر مربع ، کاترزنی و گچ ریزی 600 متر طول را از دیگر کارهای انجام شده واحد عمران شهرداری شیروان دانست.

مهدی اسعدی مهمترین پروژه های در حال اجرای شهرداری شیروان را پروژه روشنایی پیاده روی سلامت کوهستان پارک شیرکوه با پیشرفت فیزیکی 80 درصد ، پروژه احداث دیوار ساحلی چایلق با پیشرفت فیزیکی 35 درصد ، پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر با پیشرفت فیزیکی 61 درصد ،پروژه احداث پارک دانش با پیشرفت فیزیکی 70 درصد را ذکر کرد.