ساعت:

6:31 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

تصویب بخشش سه ماهه اجاره بها از مستاجران شهرداری شیروان (2)

دکتر ساعدی رئیس شورای اسلامی شهر شیروان : تصویب بخشش سه ماهه اجاره بها از مستاجران شهرداری شیروان

دکتر ساعدی رئیس شورای اسلامی شهر شیروان در گفتگو با واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر گفت : در راستای قدردانی از مشارکت بسیار خوب مردمی و تعطیلی اماکن عمومی در ایام کرونا و به دلیل عدم فعالیت مستاجرهای شهرداری که اکثرا افراد آسیب پذیر بوده و دکه های عمومی و فضاهای پارک ها را در اختیار دارند و در این ایام فعالیت مناسبی نداشتند ، مصوب شد شهرداری به مدت سه ماه هیچگونه اجاره بهایی از مستاجران خود دریافت نکند.