ساعت:

7:52 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

تعامل مجموعه شهرداری و آبفای شهری از ضرورت های این شهر است

تعامل مجموعه شهرداری و آبفای شهری از ضرورت های این شهر است

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در نشست مشترک رییس و نایب رییس شورای اسلامی شهر و  مسئولین اداره آب و فاضلاب شیروان ، مبنی بر مشکلات تسطیح ، زیر سازی و روکش آسفالت شیکه های فاضلاب این شهر از سوی این اداره و بازدید از اجرای طرح های فاضلاب در سطح شهر ، اداره مذکور قول داد در اسرع وقت نسبت به ترمیم تسطیح ، زیرسازی و آسفالت شبکه های تخریب آب و فاضلاب گام های اساسی را بردارد.