ساعت:

6:20 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

تعیین و ساماندهی میدان عرضه ارزاق عمومی

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ میدان ارزاق عمومی شهر شیروان که در حال حاضر در قالب جمعه بازار تعیین و ایجاد شده، ساماندهی می شود.

بورنگ-شهردار شیروان- گفت: با توجه به تکلیف شهرداری ها در تعیین و ایجاد میدان عرضه ارزاق عمومی و چون در شهر شیروان، این میدان هفته ای یک بار تحت عنوان جمعه بازار ایجاد می شود و الحمدالله استقبال خوبی هم از سوی صنف سیار می شود، درصدد هستیم  با رعایت اصل 28 قانون اساسی و نیز لحاظ اصل 46 همین قانون و با تکیه بر محور اساسی دولت به تعدیل قیمت ها و کاهش هزینه اقتصادی خانوارها، میادین چندگانه عرضه ارزاق عمومی را در قالب خشک و تره بار بزودی تهیه و تعیین نمائیم و با تحقق این امر در تسهیل عرضه ارزاق عمومی ارزان قیمت برای مردم و تعدیل قیمت ها سهیم باشیم، که با گسترش اینگونه میادین در سطح شهر در لیالی دیگر هفته نیز، ارزاق عمومی و مایحتاج مردم عرضه شود.

 

 

 

شهردار شیروان ادامه داد: هدف از ایجاد اینگونه میادین که قانونگذار در بند 18 ماده 55 قانون شهرداری ها بر ذمه شهرداری ها قرار داده، دسترسی آسان مردم به مایحتاج خود با قیمت نازل تر می باشد و امیدواریم که اشخاص شاغل در این میدان ها با رعایت عدل و انصاف به نحوی به عرضه ارزاق عمومی اقدام نمایند که علاوه بر جلب رضایت حق تعالی، رضایت مردم نیز فراهم باشد، تا رسالت اینگونه میادین نیز محقق شود و با توجه به اینکه؛ برگزاری اینگونه میادین هزینه هائی را منجمله؛ جمع آوری پسماند، خدمات آتش نشانی و ایمنی، کنترل ترافیکی و … دارد، بنابراین؛ اشخاص متقاضی فعالیت در این میدان ها، عوارض مربوطه را به موقع پرداخت نمایند.


 

 

جعفر بورنگ-شهردار شیروان- در این راستا از دستگاه های نظارتی همچون اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و مرکز بهداشت شهرستان و سایر مراجع ذیصلاح خواست که در باب صیانت از حقوق مردم، نظارت قانونی خود را به نحو بایسته اعمال نمایند.