ساعت:

7:07 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

تفاهم نامه آموزشی فی ما بین جهاد دانشگاهی و شهرداری امضا شد.

تفاهم نامه آموزشی فیمابین جهاد دانشگاهی و شهرداری شیروان امضا شد


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

به منظور توسعه همکاری ها و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های موجود و گسترش فعالیت های آموزشی و فرهنگی ، تفاهم نامه آموزشی همکاری فیمابین جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی و شهرداری شیروان منعقد گردید . این تفاهم نامه بر اساس نیاز ها و الویت های هر دو نهاد فرهنگی است که زمینه های همکاری عبارتند از : تعامل و همکاری های دو جانبه جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان ، ایجاد پایگاه سلامت ، برگزاری همایش ، کارگاه و سمینار در زمینه های مدیریت روانشناسی و هنری و ، اجتماعی … جهت توسعه آموزش های عمومی برای شهروندان همکاری ، و توسعه در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی در حوزه های مختلف به شهروندان ، گسترش فعالیت های مشترک فرهنگی در حوزه های مختلف خبر گزاری ایسنا ، ایکنا و مرکز افکار سنجی ، برگزاری همایشها ، سمینار ها ، نشست های تخصصی ، آزمون های استخدامی …

و دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت کارکنان از مهم ترین توافق های به عمل آمده بود.