ساعت:

8:56 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

تقدیر و تشکر از صاحبان نظر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ مدیریت شهری شیروان از تمامی صاحبان نظر که به طرق گوناگون، این شهرداری را ارائه طریق می نمایند، تشکر وافر دارد.


عظیمی مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان گفت: مدیریت شهری شیروان اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری از تمامی صاحبان نظر که به هر طریق اعم از پیامک، سامانه ارتباطی 137 و درج نظر در ذیل صفحات خبر مندرج در سایت شهرداری، مجموعه مدیریت شهری را ارائه طریق نموده و در امور شهر شیروان مشارکت فکری می نماید، کمال تشکر و تقدیر را دارد.

 

ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی                           تا راهرو نباشی، کی راهبر شوی

عظیمی افزود: با توجه به رصد مستمر جعفر بورنگ شهردار شیروان راجع به تمامی نظرات مردمی، کلیه نظرهای واصله، حسب مورد و با دستور شهردار به واحدهای زیربط برای پیگیری و اقدام، احاله گردیده است، نظر دهنده/گان در صورت تمایل؛ می توانند از طریق پیامک/… پیگیر نظرات خود باشند و سایر بزرگواران نیز طلب ارائه طریق داریم.