ساعت:

18:51

تاریخ:

1 بهمن 1400

شهرداری شیروان

تقدیر پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان از شهردار شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ پرسنل واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان با تقدیم تقدیر نامه ای به شورای اسلامی شهر شیروان و رونوشت به فرمانداری شهرستان شیروان، از جعفر بورنگ”شهردار شیروان” تشکر نمودند.

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از متن این تقدیرنامه به روایت عکس خبر داد: