ساعت:

23:40

تاریخ:

29 اسفند 1401

شهرداری شیروان

تقدیر پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان از شهردار شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ پرسنل واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان با تقدیم تقدیر نامه ای به شورای اسلامی شهر شیروان و رونوشت به فرمانداری شهرستان شیروان، از جعفر بورنگ”شهردار شیروان” تشکر نمودند.

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از متن این تقدیرنامه به روایت عکس خبر داد: