ساعت:

6:35 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

تقویت برنامه های فرهنگی شهرداری در شبکه های مجازی به بهانه کرونا تعطیل نیست

 تقویت برنامه های فرهنگی شهرداری در شبکه های مجازی به بهانه کرونا تعطیل نیست

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، نایب رئیس شورای اسلامی شهر عملکرد شورا و شهرداری شیروان را در موضوع کرونا  ، از برجسته ترین نقاط کارنامه مدیریت شهری فعلی شیروان دانست.

علی عاقل افزود فعالیت های شهرداری به بهانه کرونا تعطیل نیست و تقویت برنامه های فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در شبکه های مجازی همچنان برای مردم ادامه دارد .

وی افزود : شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان توجه ویژه‌ای به دستورالعمل های پروتکل های بهداشتی داشته و دارد و به موقع و تصمیم گیری سریع خود برنامه هایی را در مقابله با بیماری کرونا در سطح مجموعه شهرداری و جامعه برای کارکنان و مردم داشته و دارد .

وی با اشاره به اهمیت موضوع کرونا و لزوم و پیگیری‌های بیشتر عنوان داشت ، گزارش‌ها نشان می‌دهد باید موضوع کرونارا جدی گرفت و در اتخاذ تصمیم های بازدارنده با دقت بیشتری عمل کرد .

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر افزود : اقدامات مشارکتی مردم به خصوص در موضوع کرونا باید مورد توجه قرارگیرد .

این مسئول اذعان داشت حضور مردم در بخش اعظم این اقدامات مشهود بوده و مردم  در بخش‌های مختلف به دستگاه‌ها و نهادها کمک شایانی کردند ، که در این راستا شهرداری شیروان هم خدمات شایانی را به مردم از جمله توزیع ماسک در سطح شهر ، مساجد، مصلی نماز جمعه و مجموعه شهرداری ، ضدعفونی چند مرحله سطح شهر ،  مجموعه شهرداری ، پارک های سطح شهر ، بخش های حمل و نقل و مجموعه‌ی اداری ، تبلیغات محیطی و فضاسازی را در دستور کار خود قرار داده است .

علی عاقل ادامه داد : برنامه ها و فعالیت های فرهنگی همچنان به خاطر کرونا در فضای مجازی بیش از گذشته زیاد شده است ، وی با اشاره به چندین پروژه عمرانی فعال در راستای توسعه این شهر افزود،در این وضعیت اقتصادی و اوضاع بحرانی ، کرونا نتوانسته است در فعالیت های شهری خللی وارد و آن را متوقف کند.