ساعت:

7:30 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

تلاش مستمر شهردار برای ایجاد رفاه بیشتر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی در ادامه تلاش های خود برای ایجاد رفاه بیشتر کارکنان این شهرداری ، طی نشستی با مدیران شعب بانک ملی ، به گفت و گو پرداخت

این گزارش حاکی است ، رییس شعب های یاد شده ، آمادگی این بانک ها، برای هر گونه همکاری با مهندس احمدی را اعلام کرد