ساعت:

8:17 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

تماس از روابط عمومی ، امداد از آتش نشانی

ساعت یازده و سی و سه دقیقه صبح دیروز جمعه ، در حالیکه همکار ما در روابط عمومی ، عازم شهر دیگری بود ، در محور شیروان به بجنورد یک باره یک دستگاه اتومبیل به دلایل نامعلومی از مسیر منحرف گردید و به طرز وحشتناکی از جاده اصلی خارج شد ، در این لحظه همکار ما به سرعت با سازمان آتش نشانی از یک سو و از سویی دیگر با اورژانس تماس می گیرد و آنها را در جریان حادثه قرار می دهد

بنا به گزارش همکار ما در روابط عمومی ، ماموران سازمان آتش نشانی شهرداری در کمتر از سه دقیقه در محل حادثه حضور یافته و به عملیات امداد و نجات می پردازند و پس از آن هم ماموران اورژانس در محل حاضر شده و مداوای مجروحان را آغاز می کنند

به گفته منبع این خبر سرنشینان اتومبیل حادثه دیده از اهالی بابل در استان مازندران بودند

حادثه یاد شده خوشبختانه تلفات جانی نداشته است