ساعت:

9:36 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

تمام شهر در تیررس نگاه شهردار

این اتفاق خجسته را باید آنچنان به فال نیک گرفت ، که از امید به فردای شهر سرشار از شور و شوق شد

تصاویری که مشاهده می کنید ، تنها چند عکس از عکس هایی هستند، که مهندس احمدی در حال بازدید موشکافانه و روزانه خود از گوشه گوشه شهر می گیرد و برای مسئولان مربوطه جهت اصلاح یا انجام کاری ارسال می کند.

عکسی از درختی صدمه دیده و خطر ساز ، ترمیمی نامطلوب یا …جا ماندن کیسه ای زباله در گوشه ای از شهر !

بی تردید این رصد بی وقفه و سرکشی مستمر از فعالیت های انجام شده یا مورد نیاز ، پنجره تازه گشوده ای است که موجب می شود ، خادمان شهر بیش از گذشته در اجرای وظایف دقیق شوند و یا در صورت نیاز به پیگیری امور بپردازند

و پایان سخن آنکه …درود شهردار و دیگر هیچ