ساعت:

17:53

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

تمدید تخفیفات عوارض مناسبتی شهرداری تا پایان فروردین ماه

حسن اسکندریان ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر از تمدید تخفیفات 30 درصدی عوارض مناسبتی شهرداری تا پایان فروردین ماه سال 99 خبر داد و گفت : با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی پیش آمده به سبب این بیماری ، با مصوبه شورای شهر تخفیف 30 درصدی عوارض تا 30 فروردین تمدید شد که مجددا با توجه به شرایط موجود قابل تمدید خواهد بود.