ساعت:

9:41 ق.ظ

تاریخ:

4 مهر 1402

شهرداری شیروان

تولیدات واحد سنگ شکن شهرداری شیروان

تولیدات واحد سنگ شکن شهرداری شیروان

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : مهندس مسئول واحد عمران شهرداری شیروان افزود : در شش ماهه نخست امسال در محل واحد سنگ شکن شهرداری شیروان ، 400  متر مکعب قلوه سنگ ، 7334 متر مکعب گراویه ، 8990 متر مکعب ماسه شسته ، 13020 متر مکعب ماسه شکسته ، 4500 متر مکعب زیر اساس تولید شده است . که با تولیدات واحد سنگ شکن شهرداری شیروان در توسعه رشد و عمران و آبادانی نقش مهمی داشته است .