ساعت:

4:17 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

تولید 13240 عدد جدول و 101230 پازل و 11920 عدد دال در تولیدات فرآورده های بتنی شهرداری شیروان

تولید 13240 عدد جدول و 101230 پازل و 11920 عدد دال در تولیدات فرآورده های بتنی شهرداری شیروان 

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس مسعود الهی معاونت شهرسازی و زیربنایی شهرداری شیروان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان افزود : پرسنل واحد تولیدات فرآورده های بتنی شهرداری شیروان توانستند در شش ماهه نخست امسال افزون 13240 عدد جدول و تعداد 101230 پازل و 11920 عدد دال را در ابعاد مختلف تولید کنند .

وی ادامه داد که تولیدات این واحد فرآورده های بتنی در این ایام نقش مهمی را در عمران و توسعه شهری داشته است.