ساعت:

05:28

تاریخ:

11 آذر 1401

شهرداری شیروان

تکریم شهیدان بی درنگ و بی وقفه

از قرار امروز ، از سوی خانواده معظم شهید مدافع سلامت علی رستمی ، طی پیامکی به شهردار شیروان ، از ایشان درخواست می شود ، تا کوچه محل سکونت آنها ، به نام شهید مزین شود.

مهندس احمدی ، به محض دریافت پیامک ، همراه با آقای محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر ، برای بازدید از محل به کوچه یاد شده می روند و آنگاه دستورات لازم را ابلاغ می کنند ، تا همه به خاطر داشته باشیم ، تکریم شهیدان و بارماندگان آنها یک اصل اساسی است