ساعت:

01:04

تاریخ:

16 مهر 1401

شهرداری شیروان

جاده سلامت شیرکوه به مدافعان سلامت تغییر یافت

جاده سلامت شیرکوه به مدافعان سلامت تغییر یافت

به گزارش اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان : دکتر شاهرخی شهردار شیروان از تغییر جاده سلامت شیرکوه به مدافعان سلامت خبر داد.وی اعلام کرد ، در راستای تقدیر و تشکر از خدمات کادر درمانی و مدافعان سلامت شهرستان شیروان ، تابلوی جدید مدافعان سلامت ، در مکان مورد نظر نصب شد.