ساعت:

9:08 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جایزه خوش حسابی ویژه در پرداخت عوارض شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ با عنایت به لزوم مشارکت فکری، معنوی و مادی شهروندان شهرداری شیروان در امور شهری، شهرداری شیروان در نظر دارد برای مؤدیانی که تا پایان سال 93، نسبت به پرداخت عوارضات ملک، صنفی خود اقدام نمایند، جایزه خوش حسابی ویژه را اعمال می نماید.

 

آریان فرد”روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: شهرداری شیروان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 4640- دهم تیرماه 93 در نظر دارد برای مؤدیانی که تا پایان سال 93، نسبت به پرداخت عوارضات ملک، صنفی خود اقدام نمایند، جایزه خوش حسابی ویژه را اعمال می نماید و چنانچه مؤدیان تا پایان آبان ماه اقدام به پرداخت عوارض نمایند، علاوه بر اعمال جایزه خوش حسابی ویژه مزبور، بنا به مبلغ بدهی، تقسیط نیز صورت می پذیرد.

کلیه عوارضات ساختمانی به استثناء(جریمه ماده 100 و 77 و عوارض حفاری و نقل و انتقال، فروش اموال، عوارضات خودرو):   30%

عوارض کسب و پیشه و نوسازی سال 93:  25%

آریان فرد افزود: خانواده های شاهد(پدر، مادر، همسر و فرزند)، جانبازان 25% و بالاتر، ایثارگران شش ماه به بالا با معرفی نامه معتبر، برای یک بار مشمول 5% بیشتر در درصد اعمال جایزه یاد شده می گردند.