ساعت:

1:43 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

جایزه خوش حسابی ویژه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان با عنایت به لزوم مشارکت فکری،معنوی و مادی شهروندان 

شهرداری شیروان برابر مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 4640-93/4/10 جهت خدمات رسانی بهتر در نظر دارد برای مودیانی که تا پایان سال 93 ،نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند،بشرح ذیل جایزه خوش حسابی ویژه را اعمال نماید.

 

 

عظیمی مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان افزود:چنانچه مودیان تا پایان سال 93 اقدام به پرداخت نقدی عوارض نمایند،بدین شرح جایزه خوش حسابی ویژه اعمال خواهد شد.

کلیه عوارضات ساختمانی به استثناء(جراتئم ماده 100 و 77 و عوارض حفاری و نقل و انتقال،فروش اموال،عوارضات خودرو)                       30% بخشودگی

 

عوارض کسب و پیشه و نوسازی سال 93                                                                                                                                    25% بخشودگی

 

خانواده های شاهد(پدر،مادر،همسر و فرزند)جانبازان 25% و بالاتر،ایثارگران شش ماه بالا با معرفی نامه معتبر برای یکبار مشمول تخفیف 5% بیشتر می گردد.