ساعت:

5:59 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جعفر حیدری: ایجاد وحدت رویه در نظارت بر حمل و نقل درون شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ کارگروه ساماندهی سرویس مدارس در راستای برنامه ریزی مدون برای سال تحصیلی جدید و هم بررسی اقدامات نظارتی بر ناوگان حمل و نقل تشکیل شد.

 

 

جعفر حیدری “مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” با اشاره به تشکیل کارگروه ساماندهی سرویس مدارس با عنایت به حلول سال جدید تحصیلی با محوریت ایجاد وحدت رویه در نظارت به ناوگان حمل و نقل درونشهری بویژه صیانت از حقوق دانش آموزان گفت: در این جلسه بر نقش اثر گذار سازمان حمل و نقل در تدوین راهبرد ها و سیاست ها در امر حمل و نقل و نیز نظارت مدون بر این ناوگان تاکید شد.

 

حیدری افزود: نرخنامه سرویس مدارس، مقررات موضوعه مدنظر برای تصویب پیشنهاد شد و بر پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی تاکید مشترک حاضرین گردید.

 

گفتنی است در این جلسه، مدیریت آموزش و پرورش، رییس شورای اسلامی شهر، رییس پلیس راهور، نماینده فرماندار و نماینده مدیران مدارس حضور داشتند.