ساعت:

8:58 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جعفر حیدری: عدم الزام اخذ صورت وضعیت برای وسایل نقلیه عمومی شهرداری ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: بر اساس ابلاغ اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه، وسایل نقلیه عمومی تحت مالکیت و نظارت شهرداری ها در حریم شهر مشمول صورت وضعیت مسافری نمی‌شوند.

 

 

 

جعفر حیدری”مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” با خبر اینکه وسایل نقلیه عمومی مسافری تحت مالکیت یا نظارت شهرداری ها در حریم شهر مشمول صورت وضعیت مسافر نمی‌شوند، مستند این موضوع را تصویب نامه شماره 73783/ت 51556 ه مورخ 9/6/94 هیئت وزیران قرار داد و به متن اصلاح ماده (2)آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه منتشر شده در ویژه نامه شماره 805 مورخ 12/6/94 اشاره نمود:

 

 

 

متن تصویب نامه:

 

اصلاح ماده (2)آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه برای اجرا ابلاغ شد.

اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعت مسافری و بارنامه برای اجرا به وزارت کشور و وزارت راه‌ و شهرسازی ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه 4/6/94 به پیشنهاد شماره 139422 مورخ 11/11/93 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافربری و بارنامه، موضوع تصویب‌نامه شماره 1344/ ت121 هـ مورخ 10/4/69 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 2- موارد زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضع قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368- نمی‌باشد:

1-وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می‌نمایند.

2-وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک‌های اقماری آن، شرکت‌ها،‌کارخانه‌ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می‌نمایند.

تبصره 1- وسایل نقلیه عمومی مسافربری تحت نظارت شهرداری یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن باید تحت پوشش شرکت‌های حمل و نقل درون شهری دارای پروانه از شهرداری فعالیت نمایند.

تبصره 2- در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می‌شود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفا از طریق شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 3- مشخصات فنی، ایمنی و بهره‌برداری وسایل نقلیه عمومی مسافربری درون شهری موضوع این بند براساس ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سلامت شغلی رانندگان طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری