ساعت:

9:17 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه ای جهت رفع برخی از موانع

صبح امروز روسای ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان حاضر شده و با وی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مسائلی از جمله واگذاری زمین جهت انتقال کارگاه های مزاحم به خارج از شهر، تحویل زمین های بنیاد مستضعفان به بنیاد مسکن جهت ساخت جهش نهضت ملی و واگذاری مسکن به پرسنل شهرداری به بحث و گفتگو پرداخته شد

? ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱