ساعت:

8:44 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه ای جهت همکاری متقابل

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان صبح امروز مهندس نبی زاده معاون صندوق کار آفرینی امید منطقه ۹ کشور در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان حضور یافته و به بحث و گفت و گو پرداختند.

? این جلسه که با حضور محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند، موضوعات مختلفی از جمله ارائه تسهیلات در حوزه حمل و نقل درون شهری مطرح شد

? ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰