ساعت:

9:49 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه برنامه ریزی امور اداری شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شیروان :جلسه برنامه ریزی امور اداری شهرداری شیروان با هدف هم اندیشی در تکریم ارباب رجوع و کاهش بوروکراسی تشکیل شد.


آریان فرد:روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان-گفت:نظر به تاکیدات مستمر جعفر بورنگ-شهردار شیروان-به لحاظ تکریم ارباب رجوع به اعلی درجه و هم کاهش بوروکراسی و پاسخ دهی به موقع و حتی الامکان سریع به خواسته های مردم و استعلامات واصله و شفاف سازی عملکرد،جلسه دیگری از سری جلسات برنامه ریزی امور اداری با حضور مسعود الهی-معاونت-مسئولین و پرسنل واحدهای شهرسازی،نوسازی،درآمد،حقوقی و صنفی برگزار شد.


 

جعفر بورنگ –شهردار شیروان-در این جلسه با تصریح مصوبات جلسات قبلی و یادآوری لزوم رعایت حقوق مردم به پاسخ دهی به موقع مکاتبات و درخواست های واصله و کاهش زمان رتق امور ارباب رجوع تاکید و به عدم معلق ماندن امورات به هر نحو اصرار نمود.

 

 

وی با اشاره به تجهیز کلیه واحدها اعم از شهرداری،سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری شیروان و حومه و دفتر شورای اسلامی شهر به امکانات رایانه ای ،به استفاده از تشکیل دبیرخانه مرکزی و انجام امورات اداری ،شهرسازی و … از طریق سیستم یکپارچه سازی شهرسازی و سامانه اتوماسیون اداری و امورات تاکید نمود و مراعه حضوری و مستقیم مردم به واحدها به حداقل رسیده و این مقوله به حدی برسد که مردم وسیله طرق ارتباطی(اینترنت،پیامک و …)از روند امور خویش در شهرداری مطلع و بتوانند آن را پیگیری نمایند.