ساعت:

6:39 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه ساماندهی سرویس مدارس برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری شیروان : جلسه کارگروه ساماندهی ویژه سرویس مدارس در مورخه94/2/20 در محل دفتر ریاست محترم آموزش و پرورش تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر گردید کلیه مدارس موظف می باشند در سال تحصیلی 95-94 حتما با شرکتهایی که توسط سازمان حمل و نقل همگانی معرفی می گردد قرارداد انعقاد نمایند و از انعقاد قرارداد با رانندگان شخصی خودداری نمایند

جعفر حیدری “رییس سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری شیروان در پی اطلاعیه ای از مدیران عامل شرکت های حمل و نقل همگانی درون شهری که تمایل به انعقاد قرارداد جهت سرویس مدارس را دارند هر چه سرعتر جهت تکمیل پرونده همراه با درخواست کتبی به سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری شیروان مراجعه نمایند.