ساعت:

8:20 ق.ظ

تاریخ:

4 مهر 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد وشصت 94/6/ 25شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد وشصت 94/6/25شورای اسلامی شهر شیروان با حضور کلیه اعضاء محترم شورای شهر در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت12 ظهر بصورت فوق العاده با تلاوت کلام الله مجید جهت تعیین هیأت رئیسه از مورخ 94/6/20 الی 95/6/20 به مدت یکسال برگزار گردید.

برای کسب عنوان ریاست شورا یک کاندیدا اعلام آمادگی نمود و خانم کلالیان مقدم بعنوان رئیس شورای اسلامی با کسب 5رأی موافق و سه رأی مخالف و یک رأی ممتنع انتخاب گردید .

برای کسب عنوان نایب رئیس دکتر ساعدی با 9رأی موافق انتخاب گردیدند.

برای کسب عنوان خزانه دار آقای محمدزاده و منشی شورا آقای عاقل به اتفاق آراء انتخاب گردیدند.